Pictures of the old Church/Tserkvia

XVI century church, today a bell tower
Szesnastowieczna dzwonnica bramna-kiedys cerkiew

Cerkiew bramna w Dobrej Szlacheckiej wybudowana została w XVII stuleciu. Nosiła wówczas wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego. Obecnie jest dzwonnicą kościoła.

Cerkiew bramna w Dobrej jest jedynym tego typu zabytkiem w Polsce. Zgodnie ze średniowieczną tradycją usytuowana została ponad bramą fortyfikacji.

Budowla drewniana, konstrukcji mieszanej, z zasadniczą częścią w postaci trzykondygnacyjnej wieży słupowo-ramowej. Pomiędzy słupy nośne w pierwszej kondygnacji wbudowana została kamienna brama.

W drugiej kondygnacji znajduje się dwudzielna cerkiew z nawą na rzucie kwadratu, sklepiona czteropolową, zrębową kopułą.

Sanktuarium na planie prostokąta, nieco węższe i niższe od nawy, ze sklepieniem kolebkowym.

Do 1947 r. w cerkwi przechowywany był ikonostas z XVII wieku. W izbicy, ponad cerkwią, znajdują się dwa dzwony (również XVII-wieczne).

 

Back to the Dobra Szlachecka Society page