List Demkowiczow z Dobrej do Rady Wydzialu Stanow Krolestwa Galicyi i Lodomeryi

Wprawdzie w metrykach chrztu 2/ 3/ 4/ 5/ tylko przydomkami pisani jesteśmy, lecz to pochodzi z używania od lat dawnych, a właściwie u Dobrzańskich w Gminie Dobra iako w gnieżdzie rodzinnej rozplenionych, że dla skrócenia przezwiska tylko przydomkiem się zwać i pisać, a tym sposobem Dobrzańskich szczepu Demkowiczów od szczepu Dobrzańskich Hnatuśków, Nisiewiczów od Dobrzańskich herbu Sas, owych co się Leliwą pieczętują rozróżniać przyzwyczajono się.

            Lecz, że w całej Gminie włości szlacheckiej Dobra nie exystują Demkowicze, którzy by nie byli właściwemi Dobrzańskiemi, że podpisanym nie słusznie nazwisko Dobrzańskich w Metrykach Chrztu opuszczono, gdyby Wysoki Wydział iaką wątpliwość wznieść widział konieczną potrzebę- my podpisani gotowi iesteśmy podać tę wątpliwość pod badanie Komisyi Urzędowej i gdyby takowe na zeznaniach świadków na przysiędze cielesnej zasadzić się mieli my się ofiarowujemy na rozkaz wysokiego wydziału Stanów, na koszt własny, gdyż na koszt księży, którzy będąc naszemi Proboszczami znając nas Dobrzańskich, a ten wyraz wypuszczali, iako iuż nie żyjących iuż nakładać nie wypada: tam gdzie nakazano zostanie Gminy naszej Dobrzanskiey najstarszych i sędziwych okoliczności dobrze znających świadków stawić, aby zaprzysięgli niedokładność Metryki, a wywiedli, że my jesteśmy prawemi wnukami legitymowanego Mikołaja Demkowicz Dobrzańskiego, aby nam czasowa legitymacya taka wydana była iakiey zwykli żądać Panowie Komendy Werbunkowey, albo afsentyraiącej, aby nas biedną podupadła szlachtę nie hańbiono exekucyami zbytkowemi niszczono, wszak nam nie mało kosztów stęple i taxy samych metryk chrztu narobili, zatem spodziewamy się, że nam na mocy tych kosztownych papierów stosowna do naszych potrzeb wydana będzie legitymacya dla rozróżnienia potomków naszych od wielu innych szczepów Dobrzańskich w Dobrej razem rozkrzewionych, z odróżnieniem herbowną pieczęcią Leliwa od herbu Sas innym Dobrzańskim należącego.

            Upraszają razem o zwrócenie sobie załączonych tu oryginałów 1/ 2/ 3/ 4/ 5/.

 

                                                           Jerzy Demkowicz Leliwa Dobrzańśki

                                                           Piotr Demkowicz Leliwa Dobrzański

                                                           Stefan Demkowicz Leliwa Dobrzański

 

Back to the Dobra Szlachecka Society homepage