Jan Popiel found this in the trash in Dobra, May 1985

Click on the image for a larger view.
Klikniecie na miniature dokumentu otwiera kopie w wiekszej skali.

Back to the Dobra Szlachecka page.