Certificate of Nobility.

Click on the image for a larger view.
Klikniecie na miniature dokumentu otwiera kopie w wiekszej skali.

Back to the Dobra Szlachecka Society page