Druga część wsi — Dobra Rustykalna — była własnością królewską, a od 1772 r. rządu austriackiego. Austriacy nie sprzedali swojej części wsi i aż do I wojny światowej należała ona do rządowych dóbr kameralnych. Chcąc utrzymać państwowy monopol na sól trzymali w swoich rękach tereny gdzie były słone źródła. Zlikwidowali też większość małych warzelni soli, a „okna” zasypali. Nie były już im potrzebne bowiem znakomita większość soli produkowanej w Galicji pochodziła wtedy z kopalni w Wieliczce i Bochni. Pamiątką po dawnej warzelni soli w Dobrej jest przysiółek Czerlenna. Jego nazwa pochodzi od staroruskiego słowa czeren oznaczającego małą kadź do odparowywania soli.

 

English translation by Michael Demkowicz with the help of Google:

The other part of the village - Dobra Rustykalna - was owned by the king, and from 1772 by the Austrian government. The Austrians did not sell their part of the village and until the First World War it belonged to the government private estates. Wanting to maintain the state monopoly on salt, they held in their hands areas where there were salt springs. They also liquidated most of the small salt works and filled in the "windows". They no longer needed them, because the vast majority of salt produced in Galicia came from the mines in Wieliczka and Bochnia. The hamlet of Czerlenna is a memento of the former saltworks in Dobra. Its name comes from the Old Russian word cheren meaning a small vat for salt evaporation.

 

Back to the Dobra Szlachecka Society Page