Sanok Court 1929

Archiwum Panstwowe w Przemyslu
ul. Lelewela 4
37-700 Przemysl
tel: (16) 670-35-38
fax: 670-76-34
email: archiwum@przemysl.ap.gov.pl
www.przemysl.ap.gov.pl

Nazwa glówna:
Sad Grodzki w Sanoku

56/1361/0/314Akta sprawy spadkowej po Janie Demkowiczu z Dobrej Szlacheckiej zmarlym w 1929 roku; 1930-1932; poszyt; stan dobry; ; pol.; s.14; B 4; ; A 17/30; ; ; ; ; hasla indeksu: Dobra Szlachecka; Demkowicz Jan;
56/1361/0/315Akta sprawy spadkowej po Józefie z Gizyckich Hnatusko z Dobrej Szlacheckiej zmarlej w 1929 roku; 1930-1932; poszyt; stan dobry; ; pol.; s.48; B 4; ; A 19/30; ; ; ; ; hasla indeksu: Dobra Szlachecka; Hnatusko z Gizyckich Józefa;
56/1361/0/316Akta sprawy spadkowej po Annie Krajnyk z Dobrej Szlacheckiej zmarlej w 1929 roku; 1930-1932; poszyt; stan dobry; ; pol.; s.14; B 4; ; A 21/30; ; ; ; ; hasla indeksu: Dobra Szlachecka; Krajnyk Anna;
56/1361/0/317Akta sprawy spadkowej po Janie Demkowiczu z Dobrej Szlacheckiej zmarlym w 1929 roku; 1930-1933; poszyt; stan dobry; ; pol.; s.18; B 4; ; A 22/30; ; ; ; ; hasla indeksu: Dobra Szlachecka; Demkowicz Jan;
56/1361/0/318Akta sprawy spadkowej po Janie Uhryn z Dobrej Rustykalnej zmarlym w 1929 roku; 1930; poszyt; stan dobry; ; pol.; s.13; B 4; ; A 24/30; ; ; ; ; hasla indeksu: Dobra Rustykalna; Uhryn Jan;

Back to the Dobra Szlachecka Society page