strona 50 - 52
Nazwisko, przydomek, herb, stopień szlachectwa, imię Charakter Który monarcha zatwierdził dawne polskie szlachectwo, lub nadał nowe szlachectwo? - Który urząd, i kiedy zatwierdził albo uznał dawne polskie szlachectwo? Kiedy indygenat nadano?
Dobrodzki Zuzak Michał - Tremb.Sąd grodzki r.1782.
Dobrodzki h.Sas Jan, Wojciech, Andrzej i Antoni - Tremb.Sąd grodzki r.1782.
Dobrowlański Jan, Józef i Szczepan - Lwow. Sąd grodzki r.1782.
Dobrowlański (Xiądz) Paweł Pleban w Dorozowie Lwow. Sąd grodzki r.1782.
Dobrowolski h.Grabie Kazimierz, Błażej, Bazyli i Jan - Lwow. Sąd grodzki r.1782.
Dobrowolski Łukasz - Tremb.Sąd grodzki r.1782.
Dobrowolski Piotr i Michał - Przem.Sąd grodzki r.1782.
Dobrowolski Kazimierz, Antoni, Felix i Szymon - Tremb.Sąd grodzki r.1782.
Dobrowolski Marcin Tadeusz dw.im. - Bełzki Sąd grodzki r.1782.
Dobrowski (-a) Michał, Jerzy, Paweł, Jan i Domonika Michał, Subdelegat;
Jerzy, b. Burgrabia lwow.;
Paweł, Adwokat Sąd.
Lwow.Sąd ziemski r.1782.
Dobrucki z Dobrut Antoni, Jan Chrzciciel, Andrzej i Jan Ewangelista - Lwow.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Białas z Dobry h.Leliwa Szymon - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Częstopian h.Leliwa Jerzy, Szczepan, Jan, Grzegorz i Michał - Sanoc.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Częstopian Piotr - Pilzn. Sąd ziemski r.1783.
Dobrzański Częstopian z Dobry h.Sas Michał, Jan, Bazyli i Szczepan - Buski Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Częstopian Józef - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Dembkowicz Michał - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Dembkowicz (Demkowicz) Szczepan i Alexander - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Demkowicz h.Leliwa (Xiądz) Jan Pleban gr.kat. w Trepczy Sanocki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Demkowicz h.Leliwa Jerzy - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Demkowicz h.Leliwa Jan - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
    Dobrzański Demkowicz h.Leliwa Andrzej Mikołaj dw.im., Szczepan, Franciszek i Michal, wnukowie J a n a  - Wydział Stanów r.1832.
Dobrzański Demkowicz h.Leliwa Mikołaj - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
    Dobrzański Demkowicz h.Leliwa Jerzy i Piotr, wnukowie M i k o ł a j a  - Wydział Stanów r.1844.
    Dobrzański Demkowicz h.Leliwa Szczepan, wnuk M i k o ł a j a  - Wydział Stanów r.1844.
Dobrzański Demkowicz h.Leliwa Mikołaj, Antoni, Jan i Adam - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
    Dobrzański Demkowicz h.Leliwa Michał i Jan, wnukowie J a n a  - Wydział Stanów r.1830.
Dobrzański Demkowicz h.Sas Jan, Antoni i Bazyli - Wydział Stanów r.1816.
Dobrzański Dziurdzewicz Ignacy i Jan - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Gackiewicz h.Leliwa Jan - Sanoc.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Gackiewicz Andrzej, Michał i Jan - Lwow.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Hnatusko Jan (syn Bazylego) - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
    Dobrzański Hnatusko Teodor, syn J a n a  - Wyd.St.uzn.udow.poch. r.1840.
    Dobrzański Hnatusko Michał, syn J a n a  - Wyd.St.uzn.udow.poch. r.1840.
Dobrzański Hnatusko h.Sas Jan (syn Jerzego) - Halicki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Hnatusko Junczyk z Dobry h.Sas Andrzej - Wydział Stanów r.1798.
Dobrzański Hryckiewicz Stalony z Dobry h.Sas Szymon - Wydział Stanów r.1799.
Dobrzański Hryckiewicz Stalony Ignacy - Sanoc.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Hubal z Dobry h.Sas Alexander, Andrzej i Jerzy Antoni dw.im. - Wydział Stanów r.1819.
Dobrzański Hubal z Dobry h.Leliwa Bazyli - Sanoc.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Niesiewicz h.Leliwa Antoni - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
    Dobrzański Niesiewicz h.Leliwa Michał, syn A n t o n i e g o  - Wydział Stanów r.1846.
Dobrzański Niesiewicz h.Leliwa Mikołaj - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Niesiewicz h.Leliwa Walenty - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Niesiewicz h.Leliwa Paweł - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Niesiewicz h.Leliwa Bazyli i Michał - Sanocki Sąd grodzki r.1782.
    Dobrzański Niesiewicz h.Leliwa Bazyli, wnuk B a z y l e g o  - Wydział Stanów r.1844.
    Dobrzański Niesiewicz h.Leliwa Szymon, syn M i c h a ł a  - Wydział Stanów r.1844.
Dobrzański Niesiewicz h.Sas Sylwester Antoni dw.im. - Przem.Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Niesiewicz z Dobry h.Sas Jan Doktor i Professor prawa
w uniw. lwowskim,
b. Rektor tegoż uniw.,
Członek Stanów
Wydział Stanów r.1809.
Dobrzański Niesiejowicz Alexander i Bazyli - Przem.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Nysewicz Dominik - Przem.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Sokołowicz h.Sas Jacek, Maciej, Jerzy i Teodor - Przem.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Sokołowicz z Dobry Jacek, Jacej, Jan i Dymitr - Przem.Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański h.Leliwa Antoni - Sand. Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański h.Leliwa Mikołaj - Halicki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański h.Sas Antoni - Halicki Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański h.Sas Szymon - Wydział Stanów r.1790.
Dobrzański h.Sas Alexander - Przem.Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański h.Sas Józef i Tomasz - Tremb.Sąd grodzki r.1782.
    Dobrzański h.Sas Józef, wnuk J ó z e f a  - Wydział Stanów r.1835.
Dobrzański Jerzy i Michał - Przem.Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Wojciech - Lwow.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Józef (syn Stanisława) - Pilzn. Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Józef (syn Jerzego) - Lwow.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Alexander - Przem.Sąd grodzki r.1782.
Dobrzański Ignacy - Lwow.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzański Jakób - Przem.Sąd ziemski r.1782.
    Dobrzański Jan, wnuk J a k ó b a  - Wydział Stanów r.1849.
Dobrzelewski h.Poraj Wojciech - Wydział Stanów r.1787.
Dobrzyniecki h.Prus 3tio Antoni i Jan - Lwow.Sąd ziemski r.1782.
Dobrzyński h.Jelita Antoni i Maciej Walenty dw.im. - Czchow.Sąd ziemski r.1783.
    Dobrzyński h.Jelita Franciszek Wincenty Michał tr.im., syn M a c i e j a   W a l e n t e g o  - Wydział Stanów r.1832.
    Dobrzyński h.Jelita Konstanty Jan Kanty Antoni tr.im., Antoni Alexander dw.im., Jacek i Ignacy Franciszek Salezy Walenty tr.im., synowie M a c i e j a   W a l e n t e g o  - Wydział Stanów r.1823.
    Dobrzyński h.Jelita Walenty Antoni Błażej tr.im., syn -, Wacław Ludwik Józef tr.im., Karol Felicyan dw.im., Antoni Onufry Justyn tr.im., Pankracy Hermenegild Stanisław tr.im. i Tytus Ferdynand Józef tr.im., wnukowie M a c i e j a   W a l e n t e g o  - Wydział Stanów r.1823.
Dobrzyński Piotr - Tremb.Sąd grodzki r.1782.
    Dobrzyński Franciszek, syn P i o t r a  Członek Stanów Przyj.do grona Stan. r.1817.
Dolański Jan - Wydział Stanów r.1813.
Dolezel (de) Marcin Aloizy dw.im. - N.Ces. Leopold II. r.1782.
Dolibowski Sebastyan - Lwow. Sąd grodzki r.1782.
Doliniański na Dolinianach Baron Andrzej Seweryn dw.im., Franciszek, Wincenty i Maryan Andrzej Seweryn,
Podczasy W. koronny,
Członek Stanów i Radzca
w c.k. najw. Trybunale
sprawiedliwości
Lwow. Sąd grodzki r.1782.
Naj. Ces. Józef II. r.1782.
Doliński h.Sas Kazimierz i Wawrzyniec - Halicki Sąd grodzki r.1782.
Doliński h.Sas Franciszek - Halicki Sąd grodzki r.1782.
    Doliński h.Sas Jan, wnuk F r a n c i s z k a  - Wydział Stanów r.1825.
    Doliński h.Sas Kazimierz, wnuk F r a n c i s z k a  - Wydział Stanów r.1825.
Doliński Stanisław i Piotr - Lwow.Sąd ziemski r.1782.

English description

Back to the Dobra Szlachecka Society page