Demography of Dobra

In 1785 the village lands comprised 21.68 sq km. There were 540 Greek Catholics 65 Roman Catholics and 27 Jews

1836-  1840  Greek Catholics

ludność wg spisu z 1857 r. 1170 osób

1859 - 945 Greek Catholics

1879 - 1136 Greek Catholics

1899 - 1497 Greek Catholics

1903-  1595 unitów, łacinników 175, żydow 74

1926 - 2215 Greek Catholics

1911- rzym.-kat. -D. Rust. 54, D. Szlach. 197;greko-kat.-D. Rust. 379 D. Szlach. 1013
izraelici: .-D. Rust. 36; D. Szlach.-35; Ludność obecna:D. Rust. 469; nieobecna 62 (Rustykalna);D. Szlachecka; obecna 1245, nieobecna -109

9. 12.1931 Dobra Rustykalna 503; Dobra Szlachecka 1307 (odbywający służbę wojskową spisani oddzielnie)

1936 - 1712 Greek Catholics, 190 Roman Catholics and 60 Jews

1946 -dane ze spisu sygnatura 978 w archiwum w Sanoku. Tamże parcelacja majątku kościoła w Dobrej

jp