Dr Feliks Stalony-Dobrzanski

http://santosubito.org.pl/informacje,_jakos_nie_santo_i_nie_subito_fe,192,1.html


Bohdan Dobrzanski (1909-1987)

http://www.pan-ol.lublin.pl/biul_1/dobrzanski.htm

Andrzej Stalony-Dobrzañski

Powtórka z Czerwonego Kapturka
postaæ: Czerwony Kapturek
re¿yseria: Violetta Suska
teatr: Teatr im. Osterwy - Gorzów Wielkopolski
data premiery: 2004-06-01

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/5110357

 

Back to the Dobra Slachecka Society main page