Names of the people that lived in Dobra until 1947

Adamski Adamskyj Andrusieczko Baczynski Bagiński Bialas Bilas Buczynski Burczynski Burdiak (Burdziak) Chomko (Czomko) Chudzikiewicz Czaban Czajkowski (Czajkowskyj, Chaykosky) Czestopian Demkowicz (Demkowycz Dembkowicz Demkovitz) Dobrzanski (Dobransky, Dobrianskyj Dobrianski Dobranski Dobzhansky) Dorocki Dziurdziewicz Fedczak Gackiewicz Gbur Gizycki Gorski Hnatusko (Hnatushko, Natusko) Hryckiewicz Hryckewicz Hryckewycz Hrycyniak Hinko (Hynko) Hubal Iwanicki Janusz Kopystynski (Kopystaianskyj) Kowalski Kowalskyj Kowalczyk (Kowalchik) Karczynski Kobylarski Krowiak Krajnik (Kraynick, Krayniak) Krasicki Krol (Kril) Kuczman (Kuchman) Kuszman Maslowski (Maslowskyj) Niemirowski Niesiewicz (Nasevich, Nesevitch, Nisiewycz, Nisiewicz, Nysewicz) Polanski Popiel (Popil) Pankiewicz (Pankewycz) Skibinski Sokolowicz Soroka Stalenyj Stalony Strilko Szczurko Szwed Tyczawski Tyrawski Tysowski (Tysowskyj) Uhryn (Uhrin) (Jewish people of Dobra)

 

Krajnik Jaroslaw, syn Dymitra i Katarzyny z domu Bilas. Data urodzenia: 04.01.1928, Miejsce urodzenia: Dobra Szlachecka

    Polish and Ukrainian translation

Adamski - Адамський

Adamskyj – Адамський

Bagiński –

Baczynski – Бачинський

Bialas – Білас

Bilas – Білас

Buczynski – Бучинський

Burczynski – Бурчинський

Burdiak (Burdziak) – Бурдяк (Бурдзяк)

Chomko (Czomko) - Хомко (Чомко)

Chudzikiewicz - Худкевич

Czaban - Чабан

Czajkowski (Czajkowskyj, Chaykosky) Чайковський

Czestopian - Честоп’ян

Demkowicz (Demkowycz Dembkowicz Demkovitz) – Демкович (Дембкович)

Dobrzanski (Dobransky, Dobrianskyj Dobrianski Dobranski Dobzhansky) - Добрянський

 Dorocki - Дороцький

 Dziurdziewicz - Дзюрдзевич

 Fedczak – Федчак

Gackiewicz – Гацькевич

 Gbur - Гбур

Gizycki - Гізицький

 Gorski - Горський

Hnatusko (Hnatushko, Natusko) – Гнатушко (Натушко)

 Hryckiewicz - Грицькевич

Hrycyniak – Грициняк

Hinko (Hynko) – Хінко (Гінко)

 Hubal - Хубаль (Губаль)

Iwanicki – Іваницький

Kopystynski (Kopystaianskyj) – Копистинський (Копистянський)

 Kowalski Kowalskyj – Ковальський

Kowalczyk (Kowalchik) – Ковальчик

Karczynski – Карчинський

Kobylarski – Кобилярський

Krowiak – Кров’як

Krajnik (Kraynick, Krayniak) – Крайник (Крайняк)

Krasicki – Красіцький

Krol (Kril) – Кріль

Kuczman (Kuchman) – Кучман (Кухман)

Kuszman – Кушман

Maslowski (Maslowskyj) – Масловський

Niemirowski – Немировський

Niesiewicz (Nasevich, Nesevitch, Nisiewycz, Nisiewicz, Nysewicz) – Нешевич (Насевич, Несевич, Нісевич, Нисевич)

Polanski – Полянський

Popiel (Popil) – Попель (Попіль)

Pankiewicz (Pankewycz) Панкевич

Skibinski – Скібинський

Sokolowicz – Соколович

Soroka – Сорока

Stalenyj – Сталений

Stalony – Стальоний

Strilko – Стрілко

Szczurko – Щурко

Szwed – Швед

Tyczawski – Тичавський

 Tyrawski – Тиравський

 Tysowski (Tysowskyj) – Тисовський

 Uhryn (Uhrin) – Угрин (Ухрін)

Back to the Dobra Szlachecka Society page