Investigation (1946-2001)

http://www.ipn.gov.pl/a_260204_spotkanie_Kertyczak.html

7. S 57/01/Zk – sledztwo wszczete w dniu 23 pazdziernika 2001 r. w sprawie zamordowania w dniu 6 stycznia 1946 r. w Dobrej Szlacheckiej b. pow. sanockiego Michala, Wasyla, Józefa i Jana Niesiewiczów, Szymona Gbura i Grzegorza Bodnara – obywateli polskich, narodowosci ukrainskiej przez zolnierzy Wojska Polskiego, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN – Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W sprawie ustalono, iz 6 stycznia 1946 r. w godzinach rannych do miejscowosci Dobra Szlachecka wkroczyl oddzial Wojska Polskiego. Zolnierze przeszukali zabudowania gospodarcze i mieszkalne, a nastepnie je podpalili. Z domów wyprowadzili w/w osoby, które zostaly rozstrzelane z powodu ich przynaleznosci do ukrainskiej grupy narodowosciowej. W toku sledztwa przesluchano lacznie 66 osób, w tym mieszkanców Dobrej Szlacheckiej, pokrzywdzonych i zolnierzy 28 pulku piechoty i przeprowadzono kwerende w Centralnym Archiwum Wojskowym. Z uwagi na koniecznosc kontynuowania sledztwa celem ustalenia sprawców trudno jest okreslic termin zakonczenia sledztwa.

wsrod zamordowanych pominieto Jozefa Popiela

Back to the Dobra Szlachecka Society page