Sign the Guestbook
The Dobra Szlachecka Society Guestbook
Thanks for visiting my website. Please leave your comments...
Total Entries: 18   Entries Viewed Per Page: 10
[1] 2
Name Comments
18) Jerzy Czech 
IP logged Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
Thursday, May 16, 2024 05:19 PM Write a comment

Kiedy Homer umieścił w Iliadzie długi i szczegółowy spis okrętów greckich, płynących pod Troję, nie myślał o tym, by zabawić odbiorców. Miał na celu to, co ludzie zawsze robili – przeciwstawiali się przemijaniu, choćby ostateczny rezultat był z góry wiadomy.
Strona Dobra.org to dobra i piękna inicjatywa – w tym samym celu.
Nie pochodzę z Dobrej, ale z mojego rodzinnego Krosna to nie tak daleko.
17) Piotr Zieliński 
Location:
Bangladesh Location
IP logged Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
Thursday, May 2, 2024 03:28 AM Write a comment

Hi!
Very interesting site. Extremely sourceful for those interested in the place and very difficult times it went through.
Best regards fom Dhaka, Bangladesh
Piotr Zieliński, translator and traveller
16) Jan Popiel 
Location:
New York, New York Location
IP logged Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
Saturday, March 30, 2024 11:57 AM Write a comment

(16) Księga Adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa.
Annuaire de la Pologne ( y compris la V.L. de Dantzig).
Warszawa 1930.

Dobra Szlachecka

Wieś i gmina, powiat Sanok, sąd powiatowy i sąd okręgowy Sanok. 1325 mieszkańców, poczta Mrzyglod, kościół greko-katolicki w miejscu.

Bednarze: Kowalczyk D.
Kasy pożyczkowo-oszczednosciowe: Kasa Stefczyka, SP. z n. o.
Kooperatywy: “Samopomoc” SP. z o. o.
Kowale: Gbur M.
Młyny: Dziurdziewicz B.
Różne towary: Demkowicz A.
Tytoniowe wyroby: Krajnik T.
Wyszynk trunków, karczma: Langsam Chajm ( 15.2.1875-25-12.1943)
W Dobrej Szlacheckiej była biblioteka.
15) Przemysław Wiszniewski 
IP logged Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; motorola edge 20 pro Build/RRAS31.Q3-19-86-7; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/121.0.6167.178 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/446.0.0.44.109;]
Monday, February 26, 2024 12:58 PM Write a comment

Mr. Jan, you are a noble guardian of memory. You preserve memories of your ancestors. Our lives make sense when we do this. My congratulations!
14) Peter Fürst von Pless Graf von Hochberg 
IP logged Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; VOG-L29 Build/HUAWEIVOG-L29; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/121.0.6167.143 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/443.0.0.43.117;]
Wednesday, February 7, 2024 08:22 AM Write a comment

Congratulation to the Dobra Sclachecka Society and the committed individuals for having created this impressive website. As head of the Hochberg Pless family (from Pszczyna and Ksiaz) I am often with my family in the area around Katowice and love to visit this prosperous area and their people.

Peter Fürst Pless Graf von Hochberg
13) Michelle Herman 
Location:
Chicago Location
IP logged Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Friday, February 2, 2024 09:44 AM Write a comment

Thank you to everyone involved with the website, such a wonderful resource to learn about relatives from Dobra. My family connection to Dobra is: Demkowicz, Kowalczyk, Hnatusko.

Michelle Herman Friday, February 2, 2024 03:39 PM
Jan Popiel’s research has provided a priceless capsule of the ancestral history of so many, many thanks to Jan.
12) Jessica 
Location:
USA Location
IP logged Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
Sunday, January 28, 2024 01:01 PM Write a comment

Thank you to the creators of this site for taking the time to archive all of the resources contained within. It's so helpful to be able to see so much information in one place, and it will be valuable for generations to come. My most recent Dobra ancestor was Jan/Ivan Gbur (Bur) who was born in 1891 to Andriy Gbur and Maria Krajnik - House 55. He immigrated to the USA in the early 1900s and settled near the Pittsburgh area to raise his family.

jessica.L.banas@gmail.com
11) Aleksandra Niemirycz 
Location:
Warszawa, Polska Location
IP logged Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
Friday, January 5, 2024 04:59 PM Write a comment

Piękna inicjatywa, gratuluję Autorom strony i Organizatorom spotkań dawnych mieszkańców. Nie jestem związana rodzinnie z Dobrą ani nigdy tam nie byłam, ale podoba mi się idea pielęgnowania wspólnoty lokalnej, rozsypanej po świecie, ale pielęgnującej pamięć miejsca.
10) Jan Popiel 
Location:
Ontario, Canada Location
IP logged Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
Tuesday, January 2, 2024 02:52 PM Write a comment

Seweryn Uruski,"Rodzina. Herbarz Szlachty": DOBRZAŃSCY v. DOBRZYAŃSCY h. SAS z Dobrej, w Ziemi Sanockiej (...)"Hieronim Demkowicz i Adam Hnatuszko, bracia stryjeczni, spadkobiercy Dymitra, towarzysza roty pancernej Frąckiewicza, zapisali się na sąd polubowny 1681 r. (M. 128 f. 9).
W Muzeum Historycznym w Sanoku, Zamek Królewski, ulica Zamkowa 2, znajduje się ta ikona, która powstała w wyniku tego sporu i dzięki wysiłkowi obu szlachciców z Dobrej wymienionych na ikonie, Hieronima Demkowicza Dobrzańskiego i Adama Hnatuśko Dobrzańskiego zamontował ją na starym ikonostasie ksiądz Simeon 12 sierpnia 1682. Ikona zatytułowana jest : "Przeniesienie zwłok św. Mikołaja" a poświęcono ją w intencji "odpuszczenia grzechów nieboszczyka Dymitra". Ikony ze starego ikonostasu są właśnie w Sanoku, i we Lwowie, i zapewne w zbiorach prywatnych. W Muzeum Historycznym w Sanoku inskrypcje pod ikonami w języku polskim i angielskim, ale już nie w ukraińskim, tak jak strona internetowa muzeum, w którym bogata kolekcja sztuki sakralnej z cerkwi Podkarpacia:
[www.muzeum.sanok.pl]
9) Russ Nesevich 
Location:
NJ Location
IP logged Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
Thursday, December 21, 2023 10:00 AM Write a comment

My name is Russ Nesevich. I came to the US in 1978 when I was 3 from Odesa in Ukraine. Undoubtedly, there is some connection. I'm now a lawyer in NJ - [www.nesevichlaw.com.] Thanks!
View RSS Feed
[1] 2
Administration
Powered by Lazarus Guestbook from carbonize.co.uk